logo

Waarmee kunnen wij u helpen?

 

Erkenningen

Aquadvice treedt op als erkend deskundige water (MER), afkoppelingsadviseur
en milieuco÷rdinator niveau A 

Actueel:

Te weinig ruimte voor water in Vlaanderen

Er is in Vlaanderen onvoldoende buffercapaciteit voor water en er is nood aan meer overstromingsgebieden om wateroverlast te vermijden bij hoog waterpeil. Dat staat in de besluiten van de Co÷rdinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW). meer

 

Vlaanderen blijft bouwen in overstromingsgevoelig gebied

Ondanks de vele waarschuwingen gaat Vlaanderen volop door met het aansnijden van nieuwe bouwgronden in overstromingsgevoelige gebieden. Dat zegt de Bond Beter Leefmilieu na een analyse van de zogenaamde ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). 'De Vlaamse regering schuift haar verantwoordelijkheid volledig af op de lokale besturen. Met alle gevolgen van dien', luidt het. meer

 

Welkom op de website Aquadvice


Aquadvice is een onafhankelijk studie- en adviesbureau voor water en milieu. Zowel bedrijven, particulieren, de overheid en andere studiebureaus kunnen bij Aquadvice terecht met hun projecten, vragen en problemen rond milieu in het algemeen en water in het bijzonder.